COP

Firma RAJSPORT SIERADZ MICHAŁ PIOTROWICZ realizuje projekt pt. „Otworzenie innowacyjnej gałęzi działalności przedsiębiorstwa w celu uniknięcia negatywnych skutków wywołanych COVID-19” finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Cel: Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej dla przedsiębiorstwa gałęzi działalności. tj. zostanie oferta produktów oraz usług o takie, jakie nie były dotychczas prowadzone w przedsiębiorstwie co wpłynie na zniwelowanie negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19.

Opis przedsięwzięcia: projekt składać się będzie z kilku części: pierwsza z nich to ogródek gastro-eko.
W ramach dotacji zakupiona zostanie w pełni wyposażona przyczepa gastronomiczna zasilana panelami fotowoltaicznymi, piec do pizzy, mobilny grill, które ustawione zostaną na prywatnej działce Beneficjenta w Sieradzu. Uzupełnieniem ogródka będzie gastro mobilne: przyczepa gastronomiczna z opcją do wynajęcia zarówno jako samodzielny pojazd do dyspozycji klienta, jak również w formie kompleksowej usługi czyli wstawienia pojazdu w dowolne, wskazane przez klienta miejsce w Polsce z usługą przygotowania ustalonego produktu i jego wydania odbiorcom końcowym. Zakupiony zostanie również namiot wielkoformatowy do wynajęcia pod organizację imprez okolicznościowych z usługą montażu i demontażu namiotu u klienta. Dodatkowo do oferty wprowadzona zostanie również wypożyczalnia busów i kamperów. Zakupiony zostanie kamper i dwa busy: 9-osobowy oraz transportowy.